Historien om Hærløbet

Løbet blev skabt i 2012 af Kadet Nicolai Jensen, som dengang var formand for Hærens Officersskoles Idrætsforening. Løbet skulle bruges til at vise de gode sider af Forsvaret samt sætte et øget fokus på veteranarbejde og derved øge forholdene for danske krigsveteraner.

Bestyrelsen består af ni personer der frivilligt gennemfører planlægning og afholdelse af Hærløbet. Overskuddet går ubeskåret til et velgørende formål, som skifter for hvert år.

Ved deltagelse kan man være med til at bidrage og støtte op om de soldater, der har været udsendt og løst opgaver for Danmark. Løbet gennemføres i Søndermarkens kuperede terræn.

Mottoet: “Hvem løber du for?” refererer til det faktum at der i marts 2022 var registreret 39.245 veteraner på landsplan. Flere af dem har enten fysiske eller psykiske mén, og det er dem, vi løber for.